Kwaliteit, Veiligheid, Klachten

Kwaliteit

Wij waarborgen onze kwaliteit door de eisen van de inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) te volgen voor onze behandelfaciliteit en materialen. Onze luchtbehandelingssysteem en moderne apparatuur voldoen aan de hoogste normen. Onze apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door erkende bedrijven. Hygiëne in de kliniek wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe partij die hierin gespecialiseerd is. Wij vragen patiënten om feedback en wij verrichten interne en externe audits om onze kwaliteit te verbeteren.
Het medisch team is BIG-geregistreerd en is voor acupunctuur en neuraaltheraptie lid van de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging), wat kwaliteit en bevoegdheid garandeert. Ze volgen jaarlijks bijscholingen.

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen wordt door alle medewerkers in de kliniek gebruik gemaakt van een handboek, protocollen en stopmomenten als deel van het veiligheidsmanagementsysteem. Vanaf uw binnenkomst voor uw behandeling checken wij uw persoonsgegevens en de ingreep. Verder werken we volgens de eisen van de IGZ met betrekking tot instrumentarium- en handhygiëne ter voorkoming van wondinfecties. Na uw behandeling trachten we vroegtijdig eventuele complicaties te identificeren middels parameters zoals een pijnscore. Wij registreren eventuele complicaties. Mogelijke klachten worden geanalyseerd voor onze verbetering en incidenten worden gemeld bij de inspectie (CIBG).

Klachtenregeling medischacupunctuur.nl

Uw ontevredenheid oplossen
De directie en medewerkers van medischacupunctuur.nl vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u klachten of opmerkingen heeft over uw behandeling, kunt u deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hen in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. U kunt uw opmerking ook per e-mail sturen naar info@medischacupunctuur.nl. U krijgt binnen 2 weken na binnenkomst van uw bericht antwoord.

Klachtenfunctionaris

Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een natuurlijke onafhankelijke persoon die door bemiddeling een oplossing probeert te zoeken voor uw klacht. Deze is door de zorgverlener aangesteld volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), welke is ingegaan op 1 Januari 2017. De klachtenfunctionaris vraagt hiervoor een gedetailleerd schriftelijke afschrift van uw klacht en kan eventueel om toelichting of uw dossier (met uw toestemming) opvragen. De klachtenfunctionaris is ter bemiddeling en kan geen bindende uitspraken doen. U kunt informatie en details van de klachtenfunctionaris ontvangen door een email te sturen naar info@medischacupunctuur.nl.
De klachtenregeling van medischacupunctuur.nl is conform het bepaalde in artikel 13-17 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

Geschillencommissie

Indien de onvrede bij klager middels de klachtenfunctionaris niet is weggenomen, heeft de klager de mogelijkheid om, conform de WKKGZ, in contact te treden met een geschillencommissie.
De zorgverlener is voor acupunctuur en neuraaltherapie aangesloten bij klachtencompany. (Email: naav@klachtencompany.nl)