Privacy statement medischacupunctuur.nl

Uw privacy, onze zorg

Medischacupunctuur.nl respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met deze privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Deze verklaring betreffende privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van medischacupunctuur.nl. Deze verklaring betreffende Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

De wet

De wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. Medischacupunctuur.nl. zal deze wet dan ook in uitvoering brengen.

Doeleinden: waarom wij uw gegevens nodig hebben?

Wij verzamelen uw gegevens met het doel om uw behandeling zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Hiervoor moeten wij uw administratieve en medische gegevens vastleggen. We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben. Ook zal personeel van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang hebben tot deze gegevens. Dit geldt ook voor derden die bij uw behandeling betrokken zijn zoals de apotheker of het laboratorium. Uw huisarts zal over uw behandeling ingelicht worden zodat hij/zij uw volledige dossier heeft. Wanneer u dit niet wenst, moet u dat bij uw bezoek aan de kliniek zelf aangeven. Voor verzekerde zorg zullen aan uw zorgverzekeraar bepaalde gegevens versterkt worden. Alle personen die met uw gegevens werken hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht en moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang houden wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen. Voor medische gegevens volgen we hiervoor de wet WGBO. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan gebruiken we die gegevens alleen om contact op te nemen en om uw vraag of klacht af te handelen. Uw email adres zal na beëindiging van uw contact/behandeling uit ons email systeem verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om onze nieuwsbrief per email te ontvangen. Wel zullen we uw contact gegevens gebruiken als we na de behandeling nog contact met u moeten opnemen over medisch gerelateerde zaken.

Wat zijn uw rechten?

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Rekening houdend met wet WGBO, heeft u het recht tot bezwaar, vergetelheid of rectificatie/aanvulling indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op dataportabiliteit en beperking van de verwerking.

Vragen en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over deze verklaring betreffende privacy statement of een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u een email sturen naar info@medischacupunctuur.nl tav de verwerkingsverantwoordelijke.

Wijziging

Deze privacy statement kan op ieder moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.